• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบำรุงรักษาต้นน้ำป่ากลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน

  จังหวัด ลำพูน

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

 • โครงการ สระเก็บน้ำบ้านป่ากลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  สระเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองปลาสะวาย

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 298.0 เมตร สู. 14.70 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองสูน

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 284.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างฝายกว้าง 25.00 เมตร สูง 1.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้

  จังหวัด ลำพูน

  ทำนบดินกว้าง 6.0 เมตร ยาว 75.0 เมตร สูง 16.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สาน

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 8.0 เมตร ยาว 170.0 เมตร สูง 36.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบง

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.0 เมตร ยาว 220.0 เมตร สู. 25.30 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหละ

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 359.0 เมตร สูง 10.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 8.0 เมตร ยาว 170.0 เมตร สู. 36.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าข่า

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 224.0 เมตร สูง 19.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปู

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างฝาย กว้าง 10.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ทำนบดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร สูง 17.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

1 ...545556575859606162...238( 4,741 โครงการ )

curve