โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศิลาเพชร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve