• โครงการ พัฒนาป่าหนองเต็ง–จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครราชสีมา

  ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและบำรุงป่า จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่เคยบุกรุกป่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ ขุดลอกห้วยวังหิน

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ)

  จังหวัด กาฬสินธุ์

 • โครงการ อุโมงค์ผันน้ำ"ละยังภูมิพัฒน์"

  จังหวัด กาฬสินธุ์

 • โครงการ โครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พังงา

 • โครงการ เพิ่มหมู่ดับไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

  จังหวัด ยะลา

 • โครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

  จังหวัด บึงกาฬ

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการข้าวกล้องปรุงเบญจกระยาทิพย์ แรกผลิ 6 ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด อุบลราชธานี

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

 • โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (2) อันเนื่องมาจากพระราชดำ

  จังหวัด เลย

 • โครงการ ขุดลอกหนองกองแก้ว 2 และ 3

  จังหวัด ขอนแก่น

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า)

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร

  จังหวัด ชุมพร

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve