• โครงการ โครงการสำรวจแหล่งไม้รักใหญ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมไม้รักใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง-พะเยา

  จังหวัด หลายพื้นที่

 • โครงการ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จังหวัด สปป.ลาว

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จังหวัด สปป.ลาว

 • โครงการ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จังหวัด สปป.ลาว

 • โครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า (หลัก 67) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จังหวัด สปป.ลาว

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี

  จังหวัด ชุมพร

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล

  จังหวัด ชุมพร

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

  จังหวัด ชุมพร

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าหมี (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด มุกดาหาร

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านวังเวิน

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ โครงการศึกษาผลกระทบ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทางหลวง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ ก่อสร้างถนน

  จังหวัด ภูเก็ต

  ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำบ้านโคกขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พัทลุง

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยาโสร่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

  จังหวัด ปัตตานี

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านบ่ออิฐอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ สถานีน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง

  จังหวัด เชียงราย

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve