• โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 8

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 8...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 7

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 7...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกล้วยน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายจำรัส วงษ์คำพระ ผู้ใหญ่บ้านกล้วยน้อย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ขุดขยายลำห้วยวังไฮ และขุดขยายสระเก็บน้ำบ้านกล้วยน้อย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 6

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 6...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 5

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 5 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำปะลุกา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำปะลุกา-โคกยาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำปลักปลา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำปลักปลา-โคกยาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คันกั้นน้ำประตูระบายน้ำโต๊ะแดง-ศรีพงัน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 9

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 9...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 8

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 8...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 7

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 7...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 5

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 5 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยระนอง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายไสว ชัยศรี กำนันตำบลปทุมวาปี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎรบ้านพุทธรักษา บ้านนางอย และบ้านบะทอง จังหวัดสกลนคร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านโคกโบร

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้าน โคกโบร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลาสลิด

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลาสลิด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำตาลโกน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve