• โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำโคกกูแว/โคกกูแวขยาย

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคลองส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดขยายและปรับปรุงอาคารประกอบคลองโคกไผ่-คลองลานสายที่ 14 มูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างและขุดขยายคลองโคกไผ่-คลองลาน และคลองระบายน้ำเปรี้ยว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 13

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 13...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 11

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 11 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 10

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 10 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองลาน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองลาน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร บ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราดชำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คันกั้นน้ำรอบเกาะสะท้อน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำภูน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปูโยะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคำมะโคตร

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยปลวก 7

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำซับ 3

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำซับ 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านป่ารักน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

1 ...456789101112...238( 4,741 โครงการ )

curve