โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าแลวหลวง อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve