โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน

ตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล: ณ วันที่ 8 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve