• โครงการ ฝายเก็บกักน้ำต้นน้ำห้วยปางตองแห่งที่ 1

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด สกลนคร

  ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายดอยห้วยโป่ง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยโป่ง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายในสอยพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกุดนาขามและบ้านโคกศิลา

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีราษฎรในพื้นที่ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ซึ่ง กรมชลประทาน ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรตามความเหมาะสม และได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผา

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปู่ปุ๊ด

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยขาน

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝาย คลองส่งน้ำสายใหญ่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำลาง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค บ้านห้วยจะค่าน

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ฝายแม่จ๋า

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยอื้น

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ กรมชลประทาน พิจารณาขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นาในรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายท่าโป่งแดงพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านท่าโป่งแดง)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ฝายปางตองเส้นเล็ก

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกุดนาขามและบ้านโคกศิลา สกลนคร

  จังหวัด สกลนคร

  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปางตอง 1

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ฝายต่อแพพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายและคลองส่งน้ำสายใหญ่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ ทำนบดิน ท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...181920212223242526...238( 4,741 โครงการ )

curve