• โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไอร์บาลอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู้บ้านไอร์บาลอหมู่ที่ ๓ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นหมูู่บ้านในชนบทอยู่พื้นที่ราบเชิงเขาที่ห่างไกลความเจริญ และในโอกาสนั้นพระองคได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรเข้าเฝ้าเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพที่ทำรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อทรงทราบว่าราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ลำบากเพราะรายได้ต่ำ จึงทรงมี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปางอุ๋ง(ปางตอง 4)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโต๊ะโม๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำหรับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เริ่มก่อตั้งปี 2521 ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหม , จักสานไม้ไผ่ , จักสานลิเภา , ปักผ้า ,แกะสลักไม้ จากผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ต้องออกไปหางานทำนอกหมู่บ้าน นอกจากนี้ลูกหลานของสมาชิกยังได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านคลอแระ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่สะป๊อก 2

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝาย ประโยชน์ที่ได้รับ ราษฎร จำนวน 50 ครัวเรือน น้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร 800 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบากง (วัดทรายทอง)

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไอร์สาเมาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (ระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยรากไม้ใต้พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไทยสุข

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายป่าแป๋

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดาฮง

  จังหวัด นราธิวาส

  มื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เสด็จเยี่ยมราษฎร หมู่บ้านพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชันบ้านดาฮง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสายบน

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำขุนวาง 4

  จังหวัด เชียงใหม่

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาหลง

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดชลธาราสิงเห

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายต้นน้ำลำธารขุนวาง

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ฝายขุนวาง 3

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดพระพุทธ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึกแห่งที่ 4

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...161718192021222324...238( 4,741 โครงการ )

curve