โครงการ ฝายต่อแพพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายและคลองส่งน้ำสายใหญ่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve