• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผักหละ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดาะพง 2

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป้อม

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำพระตำหนัก 1

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำธนิตคำเที่ยง

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 4

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโล้ง

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 3

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่ออุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

  จังหวัด แพร่

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณฝายปลาผา และอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน...

  อ่านต่อ »

1 ...596061626364656667...238( 4,741 โครงการ )

curve