โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่ยางฮ่อ อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve