โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าแมต อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve