โครงการ อ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve