โครงการ อ่างเก็บน้ำพระตำหนัก 1

สถานที่ตั้ง

ตำบล สะเดาะพง อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve