โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้

สถานที่ตั้ง

ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve