โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร

สถานที่ตั้ง

ตำบล ร้องเข็ม อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve