• โครงการ คั้นกั้นน้ำประตูระบายน้ำโต๊ะแดง-นานาค

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกห้วยนกเค้า

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกลำห้วยส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 4(โต๊ะแดง)

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 4...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 3

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 3...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 2

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 2...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 1

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 1...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านสะหริ่ง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านสะหริ่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง(ประตูระบายน้ำโต๊ะแดง)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูราะบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านบอฆอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านบอฆอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 9

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 9...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 8

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 8...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 7

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 7...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกล้วยน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายจำรัส วงษ์คำพระ ผู้ใหญ่บ้านกล้วยน้อย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ขุดขยายลำห้วยวังไฮ และขุดขยายสระเก็บน้ำบ้านกล้วยน้อย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 6

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 6...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 5

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 5 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำปะลุกา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำปะลุกา-โคกยาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำปลักปลา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำปลักปลา-โคกยาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คันกั้นน้ำประตูระบายน้ำโต๊ะแดง-ศรีพงัน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 9

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 9...

  อ่านต่อ »

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve