• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาแมว

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว(น้ำจำ)

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านเหล่า

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยเอียน

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่ลอยไร่

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำทราย

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำน้ำยาบ

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำยาบ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่น

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยคอก

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ฝายน้ำล้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยสักกอง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ฝายน้ำล้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบ

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำสะโง๊ะใต้

  จังหวัด เชียงราย

  สร้างฝาย กักเก็บน้ำประเภทชั่วคราว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) สามารถส่งน้ำเข้าสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเพื่อการเพาะปลูกห้วยผาลาดตามพระราชดำริ / อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สระพักน้ำจากฝายห้วยผาลาด

  จังหวัด เชียงราย

  สระพักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายต้นน้ำห้วยผาลาดพร้อมสระพักน้ำ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเพื่อการเพาะปลูกห้วยผาลาดตามพระราชดำริ / อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...233234235236237238( 4,741 โครงการ )

curve