• โครงการ อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเหมืองลุ่มบ้านยางหลวง

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงาม 2 พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเครือเขาปอก

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 3

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการ(งานจัดหาแหล่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  จัดหาน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองอีเลิง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านกองแขก)

  จังหวัด เชียงใหม่

  บ่อน้ำตื้นและประปาชนบท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหาด

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร 3,200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่หลุ

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านกกแต้

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

1 ...111213141516171819...238( 4,741 โครงการ )

curve