โครงการ ท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว

สถานที่ตั้ง

ตำบล กายูคละ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve