โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไพรวัน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง ขุดคลอง พร้อมอาคารประกอบ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve