โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคแม่น้ำบางนรา

สถานที่ตั้ง

ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้าท่าเทียบเรือ เพื่อการรับเสด็จทางชลมารค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve