โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านโคกโบร

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้าน โคกโบร

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve