โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลาสลิด

สถานที่ตั้ง

ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลาสลิด

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve