โครงการ ขุดขยายและปรับปรุงอาคารประกอบคลองโคกไผ่-คลองลานสายที่ 14 มูโนะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างและขุดขยายคลองโคกไผ่-คลองลาน และคลองระบายน้ำเปรี้ยว

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve