โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 13

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 13

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve