โครงการ คันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู

สถานที่ตั้ง

ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างคันกั้นน้ำ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve