โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำอ่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve