ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สระแก้ว วันที่ 02 มกราคม 2557

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไข ฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางนำเสนอโดยขอให้ใช้งบประมาณปกติของกรมชลประทาน ในส่วนของงบประมาณจากสำนักงาน กปร. จะขอให้ช่วยเหลือที่จังหวัดตากก่อน

สถานที่

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

curve