ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด จันทบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

พระราชดำริ

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดูแลบัญชีเงินกองทุนแก้มลิง ซึ่งเก็บมาเกินสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ทำสักที จะทำอย่างไร ควรนำมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีโครงการใดที่สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องแก้มลิงเพียงอย่างเดียวได้

           จะพยายามไปเยี่ยมให้ครบทุกศูนย์ศึกษาฯ

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

curve