ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 02 พฤษภาคม 2556

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรและโรงเรียน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนและประกอบอาชีพของราษฎร  และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า จะสร้างได้เมื่อไร ต้องเร็วหน่อย เพราะบริเวณนี้มีข้อมูลผลผลิตพืชผลต่ำ

 

สถานที่

โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

curve