ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 01 มีนาคม 2556

พระราชดำริ

เรื่องการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร์รี่ ให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้สารเคมีในแปลงสตรอเบอร์รี่ ซึ่งหากเกษตรกรใช้มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเพาะปลูกแมคคาเดเมีย จะเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วย

 

สถานที่

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

curve