ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ชุมพร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ควรพิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ บางบริเวณขณะนี้สามารถเลี้ยงและนิยมนำไข่เป็ดมาทำไข่เค็มได้ดี น่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อีกมาก

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

curve