ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จังหวัดราชบุรี มีเด็กพิการในขณะที่แม่อายุยังน้อย หากสามารถส่งให้เรียนหนังสือให้มากขึ้น ให้มีความรู้ มีอาชีพ ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกพิการให้ได้ดีไปด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

curve