ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ทรงรับสั่งถามเกี่ยวกับสภาพความลึกของอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ได้ทอดพระเนตรเห็นบัวที่ขึ้นในอ่างเก็บน้ำฯ จากการประทับเฮลิคอปเตอร์ และทรงสงสัยว่าอ่างเก็บน้ำฯ ตื้นเขินขึ้นหรือไม่

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve