ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าไผ่ บ้านใหม่ และบ้านยี่สิบ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

สถานที่

โรงเรียนบ้านไผ่เจียรวนนท์อุทิศ 7 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

curve