ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตรัง วันที่ 15 มกราคม 2556

พระราชดำริ

การปลูกยางพารา ควรใช้กล้ายางจากเมล็ด จะทำให้รากแก้วสามารถอุ้มดินได้มากกว่าจากกิ่งตอน เช่น ประเทศมาเลเซีย มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ และควรมีการปลูกไม้เสริมในแปลงปลูกยางพารา เพื่อใช้สอยและประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ 14 บ้านเจ้าพระ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

curve