ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตรัง วันที่ 15 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในป่าใกล้บ้านตัวเอง จะได้รู้ว่าต้นอะไร มีประโยชน์อะไร ตั้งแต่พืชชั้นล่าง ให้รู้เรื่องระบบนิเวศน์ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจจะได้ไม่ทำลาย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ 14 บ้านเจ้าพระ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

curve