ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตรัง วันที่ 15 มกราคม 2556

พระราชดำริ

พยายามสอนเด็กเรื่องการอนุรักษ์ป่า บางที่ก็ไม่ยอมบอกว่าจน ปลูกข้าวโพดก็ไถไปเรื่อยที่น่านเดี๋ยวนี้ป่าหมดแล้ว ว่าจะให้ปลูกพืชในท้องถิ่นที่รากยึดดินดี ต้นโต เป็นไม้ที่มีประโยชน์ ใต้ต้นไม้ปลูกสมุนไพรทนร่มได้ จะกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้น โจทก์ยาก จะอนุรักษ์ป่าด้วยให้คนมีกินด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ 14 บ้านเจ้าพระ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

curve