ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตรัง วันที่ 15 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันติราษฎร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยการก่อสร้างฝายบ้านสัติราษฎร์พร้อมระบบ ท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำ ทั้งนี้ในการก่อสร้างให้คำนึงถึงการรักษาป่าไม้ด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ 14 บ้านเจ้าพระ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

curve