ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อ่างทอง วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555

พระราชดำริ

เรื่องพันธุ์ข้าวปทุมธานีที่มีอยู่ ควรรับดำเนินการแจกจ่ายให้ราษฎรก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหมดอายุการงอก

สถานที่

อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

curve