ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด บึงกาฬ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. จัดทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ในลักษณะของการ์ตูนให้มากขึ้น เพราะเด็กนักเรียนจะสนใจและชอบอ่านเรื่องที่เป็นการ์ตูน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

curve