ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด บึงกาฬ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

พระราชดำริ

การประกวดเรื่องหญ้าแฝก ขอให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนส่งเข้าประกวดทุกปี ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้รางวัลก็ไม่เป้นไร เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

curve