ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด บึงกาฬ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

พระราชดำริ

ในส่วนไม้ผลจะหายากและต้องใช้เวลาปลูกหลายปี จึงควรพิจารณาปลูกไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้พร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ส่วนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ก็น่าที่จะเป็นผู้ผลิตไม้ผลได้ เมื่อมีเหลือจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

curve