ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สระแก้ว วันที่ 21 สิงหาคม 2555

พระราชดำริ

ต้องปิดทางเข้าออกป่าพรุควรเคร็ง เพื่อให้สามารถดำเนินการดับไปโดยการสูบน้ำเข้าไปได้ง่ายขึ้น การทำฝนเทียมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่ปิดทางเข้าออก จะเทน้ำเข้าไปได้ยาก

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว

curve