ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด ชุมพร วันที่ 20 มิถุนายน 2541

พระราชดำริ

หลักการป้องกันอุทกภัยที่ต้องเผยแพร่ให้รับทราบทั่วกัน ก็คือการแนะนำให้ผู้ที่อย่าในพื้นที่ต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ตาม ทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร ฝ่ายรักษาความมั่นคง เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน หรือราษฎร แจ้งข้อมูลให้ศูนย์ปฎิบัติการในจังหวักทราบทุกระยะว่า มีฝนตกในพื้นที่รับผิดชอบหรือภูมิลำเนาของตนเป็นปริมาณมากหรือน้อย และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ เพื่อทางศูนย์ปฎิบัติการ ฯ จะได้สามารถคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลลงมาได้ล่วงหน้า กับหาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้หากจังหวัดทั้งสองจะจัดอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนแบบง่ายๆ ไปให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อฝึกหัดให้เก็บข้อมูลก็จะทำให้สามารถคาดการณ์เตรียมรับสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

สถานที่

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

curve