ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำจากห้วยปลาก้าง เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ใกล้เคียง

สถานที่

สถานีทดลองการเกษตรที่สูงปางดะ บ้านปางดุ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

curve