ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2525

พระราชดำริ

การจัดสรรที่ดินให้สมาชิกเข้าอยู่อาศัยทำกิน โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรม ระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาวางแผนระยะยาวไว้ด้วย พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกป่าในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ โดยดำเนินการตามแบบหมู่บ้านป่าไม้ เช่นเดียวกับที่ดำเนินการอยู่ในโครงการหลวงภาคเหนือและที่อื่นๆ

สถานที่

โครงการพัฒนาชนบทสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงตามพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

curve